MONTAŽNE HALE – INDUSTRIJSKI ŠATORI

Industrijski šatori su izrađeni od četvorokanalnih aluminijumskih profila i pocinkovanih čeličnih vezišta koji čine čvrstu i otpornu osnovu objekta. Tehnologija izrade šatora zasnovana na aluminijumskim profilima omogućava dugotrajnost i visoku otpornost konstrukcije na atmosferske uticaje kao i prilagođavanje zahtevanim građevinskim i statičkim parametrima kao što su nosivost snega i otpornsot na udare vetra. Sistem aluminijumskih profila omogućava laku i brzu montažu bez upotrebe visokih kranova i teške mehanizacije. Tako se, na primer, skladišni šator površine 1.000 m2 sa krovnom i bočnom ceradom može montirati za samo 1 dan. Dodatna prednost navedenog sistema ogleda se u lakom prilagođavanju zahtevima i uslovima klijenta za potrebnim kapacitetom i dimenzijama šatora. Raspon širine šatora kreće se od 10 do 25m, visine od 3 do 6m dok se dužina šatora definiše na svakih 5 metara koliki je raspon između nosećih stubova/segmenata. U zavisnosti od potrebe i namene, šator se može obložiti ceradom i/ili panelima. Aluminijumske profile karakteriše visok nivo izdržljivosti i otpornosti na spoljašnje i vremenske uticaje kao i dugotrajnost.

REFERENTNA LISTA